Products

روکش افشان

روکش افشان سیم افشان از تعداد زیادی رشته های نازک مسی به هم تابیده شده تشکیل میشود . این رشته سیم های هادی توسط یک روکش از جنس PVC از برخورد به سطح خارجی محافظت شده اند که به آن روکش افشان میگویند .
نام محصول Density Hardness A Hardness D Tensile Elongation TDS
SGA 1112 1.45 85 0 15.87 310
SGA 1112.1 1.43 80 0 14.5 320