Products

روکش نصب ثابت

روکش نصب ثابت کابل هایی که برای مصارف صنعتی و کابل کشی داخل ساختمان مناسب هستند و می توانند در محیط های خشک و مرطوب و مکان های بسته و باز استفاده شوند . این کابل ها در بتن های فشرده و عوامل تحت فشار زیاد و به طور مستقیم در زیر زمین مجاز به استفاده نیستند . اجزاء تشکیل دهنده ی این کابل ها دسته ای رشته سیم های هادی به هم تنیده شده - عایق از جنس PVC میباشد . همچنین با روکش PVC نیز اکسترود میشود . این روکش ها به طور معمول مشکی یا طوسی هستند .
نام محصول Density Hardness A Hardness D Tensile Elongation TDS
SGA 1123 1.43 83 0 18.2 315
SGA 1122 1.48 88 0 16.2 325