Products

رانژه تلفن

رانژه تلفن سیم رانژه یا سیم تلفن در اتصال خط تلفن یا آیفون استفاده میشود . سیم رانژه نازک میباشد و در دو رنگ متفاوت از هم به کار میرود . سیم رانژه باید از کیفیت مناسبی برخوردار باشد . چرا که کیفیت پایین سیم میتواند در اتصال و مکالمات مشکل ایجاد کند .
نام محصول Density Hardness A Hardness D Tensile Elongation TDS
SGA 140 1.26 80 0 20.1 219