Products

ست سرم

 ست سرم

ست سرم وسیله ای است که به عنوان رابط بین بدن و محفظه حاوی مایعات تزریقی بوده و برای انتقال آهسته مایعات حاوی مواد دارویی یا غذایی از طریق آنژیوکت یا اسکالپ به بدن بکار می رود .
این محصول با گاز اتیلن اکساید استریل می شود .

ما مواد اولیه برای تولید این محصول را در اختیار شما قرار میدهیم .

نام محصول Density Hardness A Hardness D Tensile Elongation TDS
SGBK 1414 1.2 67 0 14.3 390
SGBK 1212 1.17 55 0 15.2 410