Products

کابل جوش

کابل جوش

کابل های جوش از کنار هم قرار گرفتن رشته های سیم هادی به هم تنیده شده و یک روکش ضخیم از جنس PVC تشکیل میشود . روکش PVC  به صورت اکسترود روی این سیم ها کشیده میشود . چون این کابل ها در مواردی که فشار برق بالایی دارند استفاد میشود باید به صورت کامل از روکش و عایق مناسب و با کیفیت استفاده شود .

نام محصول Density Hardness A Hardness D Tensile Elongation TDS