Products

پروفیل یخچالی

پروفیل یخچالی

پلیمر PVC سخت به دلیل بالا بودن خواص حرارتی و مکانیکی بالا یکی از کاربردی ترین پلیمر ها در تولید قطعات پروفیلی میباشد . از این مواد همچنین به روش اکسترودر پروفیل های قطعات یخچال در رنگ های دلخواه نیز تولید میکنند.

نام محصول Density Hardness A Hardness D Tensile Elongation TDS