Products

قطعات تزریقی

قطعات تزریقی

  یکی از عمده مصارف PVC  نرم در صنعت ساخت اتومبیل می باشد. بسیاری از   قطعات اتومبیل که از جنس  PVC نرم  می باشند با فرآیندهای تزریق، اکستروژن و یا اسلـش قابل تولید و ارائه می باشند. یکی از اولین تاثیرات یک خودرو بر پایه اجزای داخلی آن مانند داشبورد، کنسول، پانل ها و دربها می باشند که این اجزاء بلافاصله حس راحتی، استحکام، لوکس بودن و زیبایی را به بیننده القاء می کند. در حقیقـت این اجزاء نتیجه انتخاب هـای مختلـف مواد، تکنـیک ها و فرآیندهای بسـیار پیچیده ای هستند که کمک می کند تا تاثیر خوبی بر روی استفاده کننده حاصل شود.

نام محصول Density Hardness A Hardness D Tensile Elongation TDS