Products

عایق بند تخت

عایق بند تخت این نوع سیم ها جهت تغذیه وسائل الکتریکی و سیستم های روشنایی و سیم کشی روکار به صورت نصب ثابت در محل هایی که فشار مکانیکی اندک وجود دارد استفاده میشود . استفاده از این سیم ها در محیط هایی که دمای بالایی دارند مجاز نیست . ساختار این سیم ها شامل : رشته سیم های موازی از جنس مس - عایق از جنس آمیزه PVC میباشد .
نام محصول Density Hardness A Hardness D Tensile Elongation TDS
SGA 121 1.5 86 0 14.9 310
SGA 121.1 1.48 80 0 12.4 335