News

اخبار و مقالات اخبار اقتصادی

خروج اقتصاد ایران از تنگنای کرونا

 آمارهای بانک‌ مرکزی نشان می‌دهد رشد اقتصادی بهار سال ۱۴۰۰ به رقم ۶/۲ درصد رسیده است. این رقم بیشترین ...